Oivallukset digistrategian tekemisen apuna

Konkreettista apua digistrategian tekemiseen?

Yrityksistä 80 prosenttia arvioi digistrategian liiketoimintansa kannalta avaintekijäksi. Silti se puuttuu joka kolmannelta suomalaisyritykseltä. Näin todetaan kansainvälisen ohjelmistoyhtiö IFS:n päättäjätutkimuksessa.

Digistrategian tekeminen kannattaa. Yritykset voivat saada etuja tuotteiden ja toimintojen digitalisoinnista – täytyy vain oivaltaa, millä tavoin. Käytännönläheisessä digistrategiatyöpajassa keskitytään sisältöön, ei niinkään laitehankintoihin tai teknisiin kysymyksiin.

Oma käsitykseni digistrategiasta on toteuttamiseen kannustava. Kun yrityksen digistrategian hahmottaminen lähtee konkreettisista tapahtumista liikkeelle, on lopputuloskin toimintaa ohjaava. Liian usein strategiat jäävät abstraktille tasolle ja niiden jalkauttamiseen tarvitaan erityisiä ponnisteluja.

Strategiaprosessin kuluessa syntyy usein oivalluksia. Tietotekniikkaoivallukset syntyvät usein sattumalta mutta niitä voi myös synnyttää yhteisen prosessin tuloksena. Ne poikkeavat edukseen tavallisista ratkaisuista ja ne ovat kohtuullisen helppo toteuttaa. Vaikeat ja kalliit ratkaisut täyttävät harvoin oivalluksen kriteerit.

Yrityksen digistrategian tekemisvastuu kuuluu toimitusjohtajalle, johtoryhmälle tai yrityksen hallitukselle. Työhön kannattaa valita yrityksen toimintoja parhaiten tuntevat vastuuhenkilöt ja sopiva fasilitaattori vetämään prosessia tai työpajoja.

Työpaja ja siihen sopiva luovuustekniikka ovat toimiva ja tehokas yhdistelmä. Fasilitaattori vetää prosessia ja osallistujat tuottavat sisältöä. Yleensä osa tuloksista on itsestäänselvyyksiä, mutta joukkoon mahtuu lähes aina myös oivalluksia. Näitä työstetään edelleen. Tuloksena on ideoiden kirjo, josta joudutaan tekemään valintoja. Valintojen tekeminen on strategiatyötä. Oivallustyöpajan avulla saadaan laadukkaampia tuloksia kuin perinteisillä menetelmillä.

Pelkät ideat eivät kuitenkaan riitä. Vastaavasti ilman hyviä ideoita syntyy vain keskinkertaisia tuloksia. Ideoiden työstäminen sisältää aluksi arvioinnin ja sen jälkeen normaalit projektityön vaiheet. Ideoiden perusteella syntynyttä ymmärrystä hyödynnetään digistrategian laatimisessa.

Lisää aiheesta:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luovuustekniikka

”Tietotekniikkaoivallukset”

Luento ja johdatus työpajaan.

Innostu IT:stä Caribiassa, sali 3, perjantaina 28.10.2016 klo 13.00 – 13.45

Kirjoittaja ja työpajan vetäjä on Heikki Nummelin, oivallustyöpajojen vetäjä, fasilitaattori ja yritysjohdon sparraaja.

www.stratox.fi

 

 

 

Comments are closed.