Ideointisessioita

  • Turvatuotteen peruskonseptin suunnittelu. Yhden päivän kestäneessä ideointipalaverissa löysimme noin 7 patentoitavaa teknistä oivallusta. Tuote tulee kansainvälisille markkinoille vuonna 2006.
  • Siivousvälineen osan valmistustekniikan suunnittelu.
  • TV-mainoksen käsikirjoituksen laatiminen.
  • Ilmanpoisto-ongelman ratkaiseminen valmistusprosessissa.
  • Kodinhoitoon liittyvän välineistön suunnittelu. Uuden tuotesukupolven perusratkaisujen suunnittelu. Tuoteperhe tullee markkinoille vuonna 2006.
  • Keskisuuren palveluyrityksen strateginen suunnittelu. Uusien toimintamallien löytäminen.
  • Rakennusteollisuuden tuotteen re-design. Tuotteesta tehtiin nopeampi valmistaa, paremman näköinen, lujempi ja kevyempi. Samalla löydettiin uusia myyntiargumentteja.
  • Keskisuuren alihankintayrityksen toimintakonseptin uudistaminen isojen päähankkijoiden kanssa.
  • Keskisuuren yrityksen avainhenkilöiden valmentaminen luovuus- ja innovaatiotekniikoihin.
  • Yrittäjäkurssin luovuuskoulutus. Sessio kesti kaksi päivää.
  • Fubi tuotekonseptin jalostaminen. Kolmipäiväinen sessio, jossa mukana 12 teollisen muotoilun opiskelijaa ja tukijoukot. Mahtava tapahtuma.
  • ”Pallo ja Putki” oli yhteistyökumppanin konseptiehdotus päähankkijalle. Tavoitteena hyödyntää valmistustekniikan osaamista enemmän kuin on ollut tapana ja näin saada kehittyneempi ratkaisu lopputuotteeseen.
  • Hyllytasojen pinoaminen tarkasti toistensa lomaan. Perinteiset ratkaisut olivat konenäkö, tarkka paikannus ja tekniset ohjaimet, joiden kehittämis- ja valmistuskustannus olisi ollut useita kymmeniätuhansia euroja. Session lopputuloksena oivalsimme välipahvin, minkä kustannus on noin 1 euro per pinottava lava. Vuositasolla kustannus on noin 200 euroa.
  • Lisää tulossa

Nämä esimerkit ovat todellisia ja antavat mielikuvan siitä mitä kaikkea voidaan saada aikaan. Samoja menetelmiä voimme käyttää myös suuriin strategisesti merkittäviin hankkeisiin.

Innovaatiotekniikat ja niiden käyttäminen jokapäiväisessä työssätuovat yritykseen sekä menestystä että työn iloa.

Oma tapani tehdä ideoinnin ohjausta perustuu noin kahdeksaan eri menetelmään ja näitä kutsun luovuustekniikoiksi eli ”SiX-paketiksi”. Sen arvokkain ja merkittävin tekniikka on SIT eli Systematic Inventive Thinking. Se on 80-90 luvulla kehitetty ja tuotteistettu menetelmä, joka perustuu maineikkaaseen TRIZ oivallustekniikkaan.

Olen ohjannut menestyksellisesti ryhmiä ja olemme aikaansaaneet erinomaisia tuloksia. Erityisesti tuotekehityksessä ja ongelmanratkaisussa on saavutettavissa nopeita ja hyödyllisiä tuloksia. Myös strategiatyössä menetelmä toimii ja voidaan löytää uusia ulottuvuuksia.