Luovuustekniikat

Miksi?
Tämä sivu on tehty sinulle avuksi, jotta voisit löytää luovempia ratkaisuja. Yksilöinä olemme kaikki luovia ja useimmat meistä tarvitsevat jonkin menetelmän löytääkseen nokkelia ratkaisuja. Luovuustekniikat auttavat sinua jäsentämään ja näkemään asiat toisesta näkökulmasta.
Mitä?
Näille sivuille olen kerännyt otteita sellaisista luovuustekniikoista, jotka olen kokenut hyödyllisiksi. Haluan kannustaa teitä näiden menetelmien pariin.
Kartutan menetelmien valikoimaa harkitusti eikä tavoitteenani ole kerätä ja arvioida kaikkia mahdollisia tekniikoita.
Miten?
Käy läpi seuraavat tekniikat, se vie aikaa vain joitakin minuutteja. Jos jokin niistä tuntuu soveltuvan sinulle niin lue uudelleen ja yritä ymmärtää mistä tarkalleen ottaen on kyse. Teen jokaiselle menetelmälle tarkemmat ohjeet tai annan sopivan linkin. Näistä saat lisätietoja ja pääset eteenpäin.

 

Creative Problem Solving

Käyttökohde
– Kaikessa työssä ajatusrakenteena
– Sopii kenelle tahansa huoneentauluksi
– Erityisesti palaverikäytäntönä mainio
– Perusoppi

Menetelmä
Yksinkertainen periaate, jonka yleensä unohdamme. Hahmota ensin ongelma ja vasta sitten ideoit ratkaisuja. Älä arvioi niitä ennekuin ideoiden tai vaihtoehtojen lista on valmis. Kun arvioit niin ole objektiivinen. Valitse paras tai parhaat vaihtoehdot, tee päätös. Lopuksi kaikkein vaikein; päätöksen mukainen toiminta.

Tulos
Oikein käytettynä menetelmä antaa ryhtiä kokouksiin ja päätöksentekoon yleensä. Hyvä pitää mielessään kaikissa tilanteissa

Takaisin ylös

 

CPS.pdf

Systematic Inventive Thinking

Käyttökohde

Periaatteessa kolme käyttöaluetta
– tekniset ongelmanratkaisut
– mainonnan luova ideointi ja suunnittelu
– tuotekehitys, jossa menetelmä on parhaimmillaan. Soveltuu sekä konseptisuunnitteluun, että yksityiskohtien ratkaisemiseen.

Menetelmä
Lähtökohtana olemassa oleva tuote tai ratkaisu. Tämä selkeytetään ja palastellaan ohjatusti menetelmällä. Palat käsitellään vuorotellen noudattaen SIT-periaatteita ja tapaukseen sopivaa

Tulos
Tulokset ovat yleensä hyvin konkreettisia, käyttökelpoisia ja edullisesti ratkaistavissa.

Takaisin ylös

 

SIT.pdf
SIT worldwide

Aarrekartta – eli Minä -strategia

Käyttökohde

– Omien ajatusten selkeyttäminen
– Oman tulevaisuuden suunnittelu ja ennustaminen
– Vaativien ryhmien toimivuuden selvittäminen (esim. johtoryhmien työskentelyn syventäminen)

Menetelmä
Aarrekartta perustuu koettuihin NLP-tekniikoihin ja lähinnä eri aistikanavien käyttämiseen omien ajatusten selvittämiseksi. Työtä tehdään yksilötyönä ja ryhmässä. Kirjoittaminen, puhe, kuvallinen ilmaisu ja ajatusten reflektointi toimivat keskeisinä välineinä.

Tulos
Tässä osallistujan kommentti viime kurssilta:
Kiitokset vielä mukavasta ja ajatuksia selventäneestä ”setistä” Naantalissa, kerrankin oli aikaa paneutua aivomyrskyyn huolella, laittaa asioita paperille ja vielä sopivasti ohjattuna. Aikalailla vaikeaa löytää aikaa vastaavalle operaatiolle arjen keskellä, yksin se tuntuu äkkiä toivottomalta ja asioiden jäsentely jää jo siksikin kesken, tai korkeintaan muuttaa muotoaan stressiksi…

Takaisin ylös

 

Aarrekartta.pdf

Heiluri

Käyttökohde
– Kun et tiedä kumman valitset
– Ojasta allikkoon tai hyvästä parempaan
– Menetelmä toimii intuition tukena
– Kepeä ja hauska

Menetelmä
Intuitio on se sisäinen ääni, kuva tai teksti, joka panee meidät tekemään oikealta tuntuvan päätöksen. Faktoilla voimme jälkikäteen perustella päätöstämme, mutta niillä ei päätöstä ole tehty. Elämässä on usein tilanteita, joissa intuitio, eli tunne oikeasta ratkaisusta, on ainut vaihtoehto.

Tulos
Tulokset ovat yleensä hyväksyttäviä, vaikka joskus jääkin epävarma tunne siitä tekikö oikean ratkaisun. Tälle menetelmälle on vaikea löytää tieteellistä perustetta.

Takaisin ylös

 

 Heiluri.pdf

Kalanruoto

Käyttökohde
– Monimutkaisten asioiden selkeyttäminen
– Eri asiantuntijoiden tietojen kerääminen
– Oleellisten ja epäoleellisten erottaminen
– Yhteisen näkemyksen löytäminen
– Vastaa kysymyksiin: ”Mistä oikeastaan on kyse?” ja ”Mitä meidän pitäisi tehdä jotta…?”

Menetelmä
Kalanruoto on kaavio, jossa asiat jäsennellään yhdessä eräänlaisen kartan muotoon. Tavoitteena on löytää oleelliset riippuvuudet ja tämän perusteella tehdä johtopäätöksiä jatkotoimien suhteen.

Tulos
Yhteinen näkemys siitä missä ollaan ja mitä pitäisi tehdä jotta tavoite saavutetaan.

Takaisin ylös

 

Kalanruoto kaavio.pdfKalanruoto teksti.pdf

Tuumatalkoot

Käyttökohde
– Ryhmäytyminen
– Ratkaisujen etsintä ja evaluointi
– Vaihtoehtojen löytäminen ja perusteleminen
– Yhteiseen päämäärään sitouttaminen

Menetelmä
Tuumatalkoista tunnetuin lienee Tuplatiimi, joka on Innotiimin tunnetuksi tekemä mainio menetelmä. Johtavana ajatuksena on samankaltaisten asioiden yhdisteleminen ja niiden keskinäisen tärkeyden arviointi. Tuumatalkoissa tehdään vuorottain yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.

Tulos
Usein alkuperäinen ongelma selkeytyy, löydetään useita hyviä vaihtoehtoja ja sitoudutaan saatuun tulokseen. Prosessin aikana on syntynyt lisäksi muita hyviä ajatuksia, jotka voidaan kenties hyödyntää.

Takaisin ylös

 

Tuumatalkoot.pdfTuplatiimi, kaapattu.pdf

Muistilaput ja fläppitaulut

Käyttökohde
– Ryhmän sitouttaminen
– Myös hiljaisten jäsenten kuuleminen
– Ideoiden ja asioiden jäsentely

Menetelmä
Variaatioita on useita. Esimerkiksi fläppitaulutekniikassa on useita tauluja ja aiheita, joihin kukin vuorollaan lisää omia ajatuksiaan joko yksin tai ryhmänä. Kirjoitetun tekstin ja kuvien tulkinta johtaa assosiaatioihin, joita ei tulisi jos asia olisi ”ymmärretty oikein”. Muistilapputekniikka on yleensä jäsentelyä ja ryhmittelyä ajatusten keräilyn lisäksi.

Tulos
Hiljaisetkin äänet saadaan kuuluviin ja mukaan yhteiseen hyvään. Menetelmä on myös hyvin perinteinen ja helppo omaksua, mikä puolestaan lisää sen käytettävyyttä ja arvoa.

Takaisin ylös

 

 Fläppitaulut.pdf

Rentoutus

Käyttökohde
– Asioiden jäsentely
– Oikean ja väärän arviointi
– Mielikuvan tai vaihtoehdon löytäminen

Menetelmä
Hyvin henkilökohtainen menetelmä. Voidaan tehdä joko yksin tai ryhmässä. Edellyttää asiaan uskomista ja aitoa pyrkimystä. Jotkut kokevat menetelmän nukkuessaan ja saattavat kirjata aamulla alitajuntansa tuottamia tuloksia. Tyypillisesti rauhallinen puhe johdattaa mielikuvaan ja unen omaiseen tilaan. Kun akuutti kysymys tuodaan tähän tunnelmaan niin piilotajunta tekee työtään ja löytää kenties ratkaisun.

Tulos
Tulokset ovat yleensä hyvin abstrakteja ja vaativat pohdintaa ja tulkintaa. Toisaalta ratkaisut ovat aitoja ja perustuvat omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Oma mielikuvitus ja luovuus ovat tärkeä osa.

Takaisin ylös

 

Rentoutus.pdf

Six Hats

Edward de Bonon Six Hats on erittäin tunnettu ja vahva työkalu ideoiden jalostamiseen ja arviointiin. Siitä en tee erityistä lisäohjetta sillä materiaalia löytyy netistä varsin runsaasti.

Wikipedian sivut aiheesta ovat mielestäni varsin hyvät ja kattavat. Siellä hattujen eri värit kerrotaan havainnollisesti. Tosin tämäkin harjoitus onnistuisi hyvässä ohjauksessa helposti ja hauskasti.

Six Hats on uusien näkökulmien tuomista ja käsiteltävän asian arviointia. Tarvitaan riittävä määrä osallistujia eli ainakin kuusi, jotta jokaiselle saadaan hatun väriin sopiva rooli. Kun roolitusta vaihdetaan niin jokainen joutuu vuorollaan ottamaan itselleen vastenmielisiäkin rooleja. Kyse on eräänlaisesta näytelmästä – draamasta. Jos osallistujia on useita niin vapaana olevat voivat toimia kirjureina ja tarkkailijoina.

Hankkeet jalostuvat ja ansaittu tai ansaitsematon ankarakin kritiikki tulee esille roolien takia.

Valkoinen hattu: Informaatio, raportit, faktat, objektiivisuus.

Punainen hattu: Tunteet, mielipiteet, palava into, mielipiteet.

Keltainen hattu: Myönteiset tunteet, puolueellisen positiivinen ote.

Musta hattu: Kritiikki, tuomio, kielteiset näkökulmat, synkistely.

Vihreä hattu: Uusia näkökulmia ja ideoita, luovuus ja kaikki käy-periaate.

Sininen hattu: Ryhmän vetäjän rooli, hoitaa että kukin hoitaa roolinsa, kokonaisuus.

Takaisin ylös

 

Six Hats Wikipedia

Aivoriihi

Aivoriihi eli brainstorming on luovuustekniikoiden äiti tai isä.

Google antoi tänään 8.10.2007 yli 16 miljoonaa osumaa sanalle ”brainstorming” ja sanalle ”aivoriihi” lähes 20 tuhatta osumaa. Tämä kertonee jotain sanojen yleisyydestä ja siitä miten eri merkityksissä niitä mahdetaankaan käyttää.

Oheisessa linkissä on parin sivun yhteenveto siitä, miten voit ryhtyä kokeilemaan aivoriihi-menetelmää.

Takaisin ylös

 

 Aivoriihi.pdf

Oma tekniikkasi?

Minkä innovaatiotekniikan sinä osaat niin hyvin, että pystyt sen opettamaan muille?

Takaisin ylös