Käärmettä piippuun vai yhteisiä ideoita?

Luovuuden ja järjestelmien ristiriita ja synergia

Luova ratkaisu on sitä kun tekee asioita eri tavalla paremmin. Luova ratkaisu on usein myös sellainen, mikä ei rationaalisesti ajatellen tule ensiksi mieleen. Luova ratkaisu tuntuu keksimisen jälkeen sopivalta ja jopa itsestäänselvyydeltä, ”kas kun ei kukaan ole tätä aikaisemmin hoksannut”. Uuden ajattelun ohella innovointi tuottaa sitoutumista ja asian syvempää ymmärrystä.

Innovaatioista ja työluovuudesta on puhuttu vuosikymmeniä. Kun pari kesää sitten kävin läpi isäni vanhoja mappeja huomasin 70-luvun luentomateriaalin, missä hän oli ollut puhujana. Aiheena oli ollut luovuus työpaikoilla ja seminaarin kohderyhmänä oli erään toimialan ylin johto. Satapäinen yleisö oli siis kuullut kuvanveistäjän näkemyksen työluovuudesta. Samassa seminaarissa oli ollut myös muita puhujia kyseisestä aiheesta.

Suomessa aiheen uranuurtajia ja merkittäviä vaikuttajia ovat olleet Professori Vilkko Virkkala ja tohtori Yrjö Toivola. Molemmat ovat tuottaneet alaan liittyvää oppimisaineistoa, mistä kuuluisin ja luetuin on mielestäni Virkkalan “Luova ongelmanratkaisu”

Noin kymmenen vuotta sitten perustin Wikipediaan käsitteen ”Luovuustekniikka”. Kun viime viikolla kävin katsomassa tilannetta huomasin, että myös 5S ja Lean olivat päässeet “luovuustekniikka” -sivulle! Leanissa pyritään löytämään keinoja kaiken ylimääräisen karsimiseen. Tässä pelissä luovat ratkaisut ovat erityisen tärkeitä. Luovuus merkitsee näissä ennen kaikkea uudelleen ajattelua. Luovuustekniikoista saattaakin olla kiistaton etu kun prosesseja tai toimintatapoja pyritään virtaviivaistamaan.

Itse uskon yhteisölliseen luovuuteen ja menetelmiin. Uskomukseni mukaan ”ideat ovat kuin lapsia” – omat lapset ovat aina kauniita. Kun yhdessä toimimalla löydämme uusia ratkaisuja, ei ideoiden myymiseen tarvitse kuluttaa ihan yhtä runsaasti voimavaroja kuin muuten pitäisi. Hyvä vuorovaikutus on mielestäni oleellinen osa prosessia ja se vaatii syntyäkseen taitavan fasilitaattorin.

Luovassa ongelmanratkaisuprosessissa on tyypillisesti seitsemän eri vaihetta ja niistä tärkein on seitsemäs.

Vaiheet ovat:

1 mistä on kyse

2 tavoitteen tarkentaminen

3 ideoiden tuottaminen

4 ideoiden arviointi

5 parhaiden valinta

6 toteuttamissuunnitelma

7 toimeenpano.

Mikään idea ei ole arvokas ellei sitä oteta käyttöön!

Saatat ihmetellä, mikä tässä poikkeaa tavallisista arjen tilanteista! Todellisessa tilanteessa pompitaan vaiheesta toiseen jatkuvasti ja yhteinen ideointivaihe jää lähes aina tekemättä. Ilman ohjausta tällainen prosessi ei yleensä toimi, sillä vahvimman ääni kuuluu ja hänen määrittelynsä, ideansa, arviointinsa ja suunnitelmansa yleensä menee läpi.

Tässä kuvattu prosessi on yleispätevä ja “usein luovuustekniikat” ovat keinoja ideoiden tuottamiseen ja arviointiin.

Yhteisöllisillä menetelmillä (luovuustekniikat) pääsemme osallisiksi sekä määrittelyyn, ideointiin, että arviointiin. Tämän jälkeen idean toteuttaminen onkin jo jokaisen osallistujan oma juttu, eikä uutta asiaa tarvitse erikseen myydä.

Heikki Nummelin

0400 882442

heikki.nummelin@stratox.fi

Heikki_1_swww.stratox.fi

Kutsu keskusteluun

2015-07-31-104

Viime viikolla vanha työtoverini kertoi saaneensa palaverikutsun. Esimies oli tehnyt yhteiseen kalenteriin merkinnän, ja aiheena oli ”asiaa”. Neutraali ilmaisu, mutta ihmismieli ei tyypillisesti osaa tulkita neutraaleja ilmaisuja neutraaleiksi. Mitähän se voisi olla? Esimiehen kanssa asiat ovat yleensä hoituneet mutkattomasti ilman erillistä tapaamispyyntöä. Työkaverini kertoi huolestuneensa siitä oliko ehkä joku asiakaspalaute ollut erityisen huono tai oliko hän tenyt jonkin pahan virheen. Vaikka kaverini on asiakeskeinen, tunnollinen työntekijä ja omaa hyvät tiedot ihmismielen perusasioista, tuli hänen mieleensä useita mahdollisia nuhteita.

Huonosti nukutun yön jälkeen tuli aamu ja myös tämä mystinen tapaaminen. Asia oli lopulta hyvin yksinkertainen ja neutraali raportointikäytäntöön tuleva muutos.

Hyvä esimies. Jos haluat, että alaisesi nukkuu yönsä hyvin, niin esitä hänelle palaveripyyntö, missä kerrot ettei ole syytä huoleen – jos ei ole syytä huoleen.

HN

 

Oivalluksia kaivataan – yhä

Testimonial

Ryhmämme kävi läpi toimintaa perustavanlaatuisesti ja ytimiä myöten ravisuttavaa muutosta, jossa oli käynnissä useita päällekkäisiä sisäisiä muutosprosesseja samanaikaisesti. Samaan aikaan ryhmämme määritteli strategiaansa uudelleen kilpailukykyisemmäksi ja muuttuneeseen toimintaympäristöön paremmin sopivaksi. Tilanne oli organisaatiollemme kokonaisuudessaan haastava. Stratoxin / Heikin kanssa toteutettujen työpajojen ja erityisesti henkilökohtaisten strategisten kehittämiskeskustelujen avulla pystyin jäsentämään omia ajatuksiani strategisen toimintasuunnitelmamme laatimiseksi. Heikki auttoi monessa kohtaa ”näkemään metsän puilta” ja luomaan ryhmällemme kestävää perustaa tuleville toimintavuosille.

”Ryhmänvetäjä n.n.”

 

1. Asiakas sai apua, eli myös minä onnistuin. Tuntuu hyvältä, kiitos.

2. Tässä organisaatio ja palautteen antaja on merkittävän yhteisön edustaja eikä halua omia tietojaan julkisuuteen. Arvostan sitä.

3. Vaikka innovaatioista, luovuudesta, oivalluksista ja ideoista on kohistu vuosikymmeniä, on aihe yhä tärkeä ja omalla tavallaan tuore.

Valokuva alhaalla ei ole ”Testimonial” -yrityksestä vaan eilisen tapaamisen muistio. Lupasin hahmotella heille lyhyesti, mitä lisäarvoa voisin tuoda firmaan. Heillä on vuosikymmenien kokemus ja kulttuuri tukemassa oivalluksia ja innovaatioita, mutta siitä huolimatta he haluavat panostaa edelleen. Esimerkillistä ja positiivisesti poikkeuksellista toimintaa.

Kommentit taas heikki.nummelin@stratox.fi

puhelin +358 400 882442

 

Muistio eri asiakkaalle eilisestä tapaamisesta.

Muistio tapaamisesta ja tarjoomasta

 

Onnistumisia, osa 3

Onnistuin herättämään keskustelua edellisillä kirjoituksilla, kiitos palautteesta. Mikä oli merkityksellistä kuulijoille, oli sitä myös minulle.

IMG_0938

Ykkönen: ”Our deepest fear” on katkelma Marianne Williamsonin kirjasta ”A return to Love”. Sitä on lainattu useissa yhteyksissä ja kuuluisin lienee Nelson Mandelan virkaanastujaispuhe. Ystäväni Tapsa Aaltonen teki tyttärensä Ilona Rauhalan kanssa tästä käännöksen eräällä yhteisellä kurssillamme. Kas tässä on katkelma siitä:

Esittäessäsi pientä et palvele maailmaa. Ei ole mitään ylevää siinä, että kutistat itsesi, jotta muut eivät tuntisi itseään epävarmoiksi rinnallasi. Meidät kaikki on tarkoitettu säteilemään, lasten tavoin.

Me synnyimme ilmentämään Jumalan kunniaa, joka on meissä. Eikä se ole vain joissakin meistä, se on meissä jokaisessa. Ja kun annamme oman valomme loistaa, me huomaamattamme annamme muillekin luvan tehdä samoin.

Kun vapaudumme omasta pelostamme, meidän läsnäolomme automaattisesti vapauttaa muutkin.

Meidät on kasvatettu aivan toisin. ”Vaatimattomuus kaunistaa” ja ”kel onni on, se onnen kätkeköön”, ”joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” ja ”itku pitkästä ilosta. Näitähän riittää. Kun tuossa tilaisuudessa lähes kaikilla oli taustalla ankeat ajat ja kenties syyllisyyden tai riittämättömyyden tunne, oli virkisävää ajatella toisin. Ehkä suomalaiset sananlaskut eivät sittenkään ole aina oikeassa.

Tämä viesti myös kosketti kaikkia tehtävästä tai asemasta riippumatta. Motivaatioteorioista vahvimmat painottavat merkityksellisyyden kokemusta. Uskon, että tämä teksti antoi jokaiselle mahdollisuuden nähdä oman työtehtävänsä merkitys osana kokonaisuutta.

 

Kakkonen: ”Kehäpäätelmä” oli myös kaikille oleellinen. Tämä ajattelu toimii harrastuksissa, kotona sekä työelämässä. Sillä ei ole rajoja. Teemme jatkuvasti havaintoja ja mielemme arvioivat näitä melko tiedostamatta. Valikoiva havainnointi on tärkeä osa kehäpäätelmää. Me voimme vaikuttaa itse siihen, mitä tulkintoja me teemme havainnoistamme. Aivomme on valitettavasti rakennettu siten, että ne havainnoivat innokkaasti uhkia ja poikkeamia, siis enemmän kielteisiä kuin myönteisiä. Jos haluamme tehdä muita tulkintoja havainnoistamme niiden eteen pitää ponnistella.

Onnistumisen kierre on hyvä esimerkki. Jos päätämme poimia havainnoistamme onnistumisia, on sillä merkittävä vaikutus sekä mielialaan, että omiin onnistumisiin. Kun pelkäämme epäonnistumisia, keskitämme ajatuksemme virheisiin ja niiden välttämiseen Tästä on seurauksena yleensä keskinkertainen suoritus. Jos pystymme pitämään mielemme onnistumisessa, on seurauksena useammin onnistuminen.

Tiedän, että tämä on vaikea laji. Itse sorrun lähes aina tulkitsemaan ihmisten reaktioita väärin ja olen ankara itselleni. Juuri siksi on hyvä tunnistaa omat tunteensa ja tietoisesti etsiä havainnoista niitä seikkoja, mitkä menevät hyvin.

Jälleen tilaisuudessa mukana olleet saivat oivalluksia, olivatpa he missä työtehtävässä tai asemassa tahansa. Uskoen myös heidän yhteenkuuluvaisuuden tunteensa parantuneen näiden yhteisten kokemusten myötä.

 

Kolmonen: ”Tyhjä pää” herättää yleensä hilpeyttä kun sen sanoo ja hyvä niin. Tyhjän pään käsitteellä en tarkoita, vahvaa humalatilaa, tyhmyyttä tai tietämättömyyttä, vaan siitä miten voin kohdata tilanteita ja ihmisiä ilman vahvoja ennakko-odotuksia. Lähes kaikki meistä luovat mielikuvia ennenkuin ne tapahtuvat. Ajatuksemme ohjaavat kehon kieltä, puhetta ja asennoitumistamme. Tämä on myös luonnollista. Aivomme pyrkivät automatisoimaan, sekä tekemään olettamuksia aikaisempien kokemusten perusteella.

Jälleen kosketin kaikkia kuulijoita ja sen pystyi aistimaan. Jokaisella on ennakoluuloja ja niistä eroon pääseminen on yleensä sekä hyödyllistä, että onnellisuutta parantavaa. Peiliin katsominen on vain niin vaikeaa.

IMG_0962

Yhteenveto: Kolme asiaa ja jokainen niistä kosketti jokaista. Ainakin näin itse halusin tilanteen ymmärtää. Lopputuloksena oli merkityksen kokemuksen kasvaminen osana työyhteisöä. Sain siitä osani 🙂 kiitos.

 

Kommentit sähköpostilla heikki.nummelin@stratox.fi

+ 358 400 882442

 

 

 

 

 

Onnistumisia, osa 2

IMG_8752Olin erään rahoitusyksikön teemapäivää vetämässä. Sain valita itse aiheen. Toimeksiantoa tarkentaessamme sain kuulla miten heidän joukkueestaan oli hiljattain vähennetty neljännes. Tämän lisäksi porukka oli varsin kirjava taustoiltaan ja ammateiltaan. 

Päätin ottaa aiheeksi onnistumisen ja siihen löysin ainakin kolme syytä:

1. Se olisi kaikkia yhdistävä tekijä.

2. Varsinkin nyt jokainen tarvitsee onnistumisen kokemuksia.

3. Myös minä halusin onnistua.

Meillä oli noin neljä tuntia tehokasta aikaa käytettävissämme ja olin valinnut kymmenen teemaa; siis aivan liian monta tähän aikaraamiin. Halusin heidän valitsevan näistä yhden kerrallaan ja kävisimme läpi niin monta kuin aika antaa myöden. Huomasin, että olin onnistunut valitsemaan oikean otsikon ja tavan lähestyä sitä.

Esittelin kaikki aiheet lyhyesti ja he valitsivat heti innokkaasti kolme: 1. ”Our deepest fear”, 2. ”kehäpäätelmä” ja 3. ”tyhjä pää”.

”Our deepest fear” löytyy helposti googlaamalla ja se liitetään yleensä Nelson Mandelan virkaanastujaispuheeseen. Luin tekstin alkuperäkielellä, englanniksi, ja sen jälkeen suomennoksena. Tämä oli koskettava ja onnistunut alku.

Toiseen aiheeseen oli helppo siirtyä. Kehäpäätelmä ja erityisesti onnistumisen kehä, ovat aina kiitollinen aihe. Kun teemme havaintoja, niin voimme valikoida niistä joko kielteisiä tai myönteisiä. Kun osaamme tehdä havintoja onnistumisista, niin myös onnistumisten määrä lisääntyy. Erittäin moni kuulija koki saaneensa eväitä tähän päivään ja huomiseen.

Kolmanneksi he valitsivat ”tyhjän pään”. Jälleen eräs lempiaiheistani. Kunpa voisimme kohdata tilanteita ja ihmisiä ilman ennakko-odotuksia – tyhjällä päällä. Onnistumisiemme määrä todennäköisesti kasvaa, kuten myös onnellisuuden määrä.

Lyhyesti ehdimme käydä läpi vielä ”kuusi asiaa aivoista” ja todeta onnistuneemme myös sen sisällön osalta.

Jos saan tähän aiheeseen vastauksia ja kyselyitä sähköpostilla, niin kerron aiheista lisää. Muuten toivotan sinulle ja läheisillesi onnistumisisa.

Terveisin   heikki.nummelin@stratox.fi

+358 400 882442

 

 

 

 

 

 

 

 

Onnistumisia, osa 1

Viimeistä edellisessä blogikirjoituksessani kerroin onnistuneesta asiakaskokemuksesta ja jätin kertomatta mikä firma oli kyseessä. Kävin heidän kanssaan upeaa kirjeenvaihtoa ja sen perusteella on ilo paljastaa, että kyseessä oli Vaasan leipäkauppa Turussa.

Tämä on myös erinomainen esimerkki siitä luovuudesta, mitä niin usein kaivataan. Tähän tarvittiin hyvä asenne, rohkeus ajatella itsenäisesti ja luottamuksen ilmapiiri. Luovuudesta ja innovaatioista en jaksa tämän enempää kirjoittaa, vaikka aihetta rakastankin ja koulutan.

Kun kävin heillä pari viikkoa sitten leipäostoksilla kysyin ”voinko ostaa välillä jotain muuta leipää?” Iloinen vastaus oli ”joo, mutta lempinimeäsi emme suostu vaihtamaan :)”

Terveisin Herra Hedelmäleipä

heikki.nummelin@stratox.fi

+358 400 882442

IMG_0284

Joululahjaksi aikaa

2014-12-19 07.49.08

Hyvä asiakkaani kysyi voisiko hän ostaa minulta konsulttiaikaa lahjaksi eräälle yrittäjäystävälleen?

Minusta tuo oli häkellyttävän hieno idea ja löysin heti ainakin kolme syytä vastata myöntävästi.

1. Kerrassan hieno ja luova idea antaa toiselle lahjaksi AIKAA eikä tavaraa.

2. Upeaa palutetta omasta tekemisestä.

3. Tällaiseen on helppo innostua ja samalla otan itselleni ison haasteen.

Coachingista tässä on kysymys ja ehkä myös ammatillisesta vertaistuesta. Tunnen lahjan saajaa jonkin verran ja tiedän pääpiirteissään myös hänen yritystoiminnastaan. Omasta kokemuksesta tiedän myös että PK-yrityksen vastuullinen johtaminen on usein melko yksinäistä hommaa ja silloin kannustava kollega on tarpeen.

Tästä tuli myös hyvä jouluviesti teille sekä itselleni. ”Annetaan toisillemme lahjaksi aikaa.”
Ajatonta Joulua
Heikki

 

Kolme virhettä ja onnellinen asiakas

Konsan pedioppilaiden joulumatinea eilen Turussa. Kuva ei liity tähän tarinaan.

Konsan pedioppilaiden joulumatinea eilen Turussa. Kuva ei liity tähän tarinaan.

Esimerkki siitä miten erinomainen asiakaspalvelu syntyy kun ihminen saa tehdä virheitä.

Lähistölle on perustettu leipäkauppa ja poikkesin katsastamaan sen tarjontaa. Kysyin mikä on todella hyvää ja myyjän mukaan Hedelmäleipä on parasta. Ostin sellaisen ja sain lisänä vielä iloista asennetta. Meidän perheessä leivän maulla ja rakenteella on ratkaiseva rooli eli halusin nimenomaan laatua ja sitä myös sain.

Menin uudelleen ostaakseni samanlaisen herkkupalan, mutta ehdin myymälään vasta pari minuuttia sulkemisajan jälkeen. Onneksi ulko-ovi oli jäänyt (ilmeisesti lumen takia) raolleen ja puikahdin sisään. Yksi oli kassaa laskemassa ja toinen neitokaisista laittoi paikkoja kuntoon iltaa varten. ”Tulin hakemaan sitä älyttömän hyvää hedelmäleipää, mutta teillä taitaa jo olla kauppa kiinni?” Nopeasti toisella välähti ”onko sulla tasarahaa?” Auton parkkikukkarosta löytyi pikkuisen yli tasaraha ja tyttö kertoi laittavansa sen huomiseen kassaan. Toivotimme toisillemme hyvät viikonloput ja lähdin onnellisena kaupasta. Wau mikä palvelukokemus.

Olisin halunnut laittaa heti viestin somessa liikkeelle kiittääkseni nokkelia ja fiksuja tyttöjä mutta en uskaltanut!

Erinomaisen palvelun taustalla oli kolme virhettä ja joukossamme on ihan liikaa kyttääviä managereja, joille virheiden tekeminen on kauhistus. 1. Ovi oli jätetty auki sulkemisajan jälkeen, 2. myynti kassan ohi ja 3. myynti sulkemisajan jälkeen. Näillä virheillä kuka tahansa saisi potkut tai viranomaisen kimppuunsa. Asiakaskokemus on täysin sivuseikka monille.

Eikä tässä vielä kaikki. Menin seuraavalla viikolla hakemaan jälleen tuota mainiota leipää ja paikalla oli myös henkilö, jota arvelin myymälän vastaavaksi. Kerroin hänelle koko tarinan ja asioiden kulku oli jo hänelle entuudestaan tuttu. Tytöt olivat kertoneet tapauksen ja kaikilla oli hyvä mieli. Kuulin myös että leivän paistoa ei tehdä joka päivä, mutta he voisivat paistaa huomiseksi jos tulen hakemaan – no tottakai tulen. Rouva kysyi mihin aikaan ja näin oli seuraavsta kaupantekohetkestä sovittu.

Puoli viideltä menin leipäkauppaan kuten lupasin ja siellä oli taas hymynaamoja vastassa. Otin hiljattain pussitetun leivän hyllystä, mutta toinen tyttö huikkasi ovensuusta ”hei täällä on sinun leipäsi :)” Otin sen käteeni. Se oli paistolämmin – suoraan uunista. Wau.

Tämä tarina on tosi.

Olen saanut jopa lempinimen ”Herra Hedelmäleipä” ja tarina jatkunee erinomaisena asiakassuhteena.

Jos ihmettelet miksi en kerro firman nimeä, se johtuu pelkästään siitä että en halua vaarantaa yrityksen, myymälän ja näiden ihmisten työsuhdetta, valvovien viranomaisten ja tietynlaisten esimiesten pelossa.

Terveisin Heikki

 

Kaikki mahdolliset kommentit sähköpostilla, kiitos.

 

Creativity session with great feelings :)

IMG_8964

Eesti Kvaliteedi Uhing well-organised a ”Conference Quality By Design” and I had a privilege to have a creativity session ”How about turning it upside down?” for a limited group of 20 participants. Great experience – thanks to the active co-workers.

Usein mietin onko mitään järkeä vetää näitä sessioita ja vouhottaa creativity asioista. Alf Rehn kirjoittaa kivasti ja kriittisesti samasta aiheesta kirjassaan Vaaralliset IDEAT ja Saku tuominen Viimeisessä ja lopullisessa luovuuskirjassaan. Kun valmistelin erästä seminaaria, otin käteeni isäni vanhan kansion ja huomsin hänen olleen esitelmöimässä samasta aiheesta kuvanveistäjän roolista käsin. Seminaari oli kohdennettu suurten yritysten henkilöstöstä vastaavalle johdolle ja osallistujia oli vähän alle sata. Tämä seminaari pidettiin Korpilammella vuonna 1987.

IMG_8944

Kun Tallinnassa piirsin oheisen selkeän kuvan tilanteesta, sen ydinviesti oli johtajuudessa. Luovuus, tai jokin siihen viittaava piirre, yrityksen toiminnassa alkaa toimia vain jos yrityskulttuuri on siihen otollinen. On ihan turhaa opiskella tekniikoita jos ei ole sopivaa maaperää missä näitä oppeja hyödyntää. Yrityskulttuuri syntyy johtamisen seurauksena ja johtamiskäsitys pohjautuu ylimmän johdon arvoihin ja esimerkkiin. Tekniikoiden, osaamisen ja yrityskulttuurin lisäksi tarvitaan toki muutakin, mutta ilman johdon ymmärrystä tai esimerkkiä ei synny toivottua muutosta.

Greg Watson oli konferenssin kärkipuhuja ja aloitti komeasti tilaisuuden. Huikea kattaus aiheeseen liittyvää asiaa ja osaamista. Quality & Design & Creativity istuivat hänen puheenvuorossaan mainiosti yhteen. Kun kysyin tilaisuuden tauolla hänen kokemuksiaan yrityskulttuuriin vaikuttamisesta ja johdon roolista siinä, hän oli täsmälleen samaa mieltä kanssani. Kysyin edelleen miten hän pyrkii edistämään kehitystä Greg vastasi ”I coach them”.

IMG_8941

”How about turning it upside down” oli oma aiheeni. Session tavoite oli tuottaa rajatulle 20 osallistujan ryhmälle oppimiskokemus siitä miten ryhmässä voimme tehdä hyödyllisiä oivalluksia ja samalla sitoutua niihin. Homma onnistui: Porukka oli pääosin innostuneesti mukana, emme tehneet yhtään ennalta harjoiteltua esimerkkiä, löysimme yhdelle firmalle merkittävän oivalluksen ja aika loppui kesken. Tuo viimeksi mainittu on merkki siitä, että luento on epäonnistunut mutta oivalluksia tuottava sessio onnistunut. Tämä ei ollut luento.

 

 

Hyvää johtamista

Olin pitkällä metsälenkillä ja ajatukset menivät tähän aiheeseen. Huomasin, että asioita tuli helposti mieleen viisi kappaletta, sormien lukumäärä : )

Ensiksi yrityskulttuuri. Se muodostuu ajan kuluessa niistä päätöksistä ja tekemisistä, mitä yrityksessä tai yhteisössä tehdään. Vastuun tästä kantavat yrityksen johtajat. He ovat esikuvia kaikissa toimissaan. Viime viikolla tarkastelin, miten innovaatiomyönteinen yrityskulttuuri muodostetaan. Siinä prosessien ja tekniikoiden lisäksi johdon johtamiskäsitys, ihmiskäsitys ja arvot muokkaavat käyttäytymistä ja näin myös johtamista.

Toiseksi johtamiskäsitys. Itse uskon valmentavaan johtamiseen. Tämä on myös tutkimusten mukaan se, millä saavutetaan parhaat tulokset sekä työhyvinvoinnin, että tulosten kannalta. Valmentavassa johtamisessa esimiehen tehtävä on kannustaa ja tukea omaa väkeään menestymään ja saavuttamaan päämäärät. Hän toimii tarvittaessa coachina ja luo onnistumisen ja kehittymisen edellytykset.

 

Kolmanneksi uusiutuminen. Kaikilla yrityksillä, tuotteilla ja teknologioilla on omat elinkaarensa. Ilman uusiutumista muut menevät ohi. Monelle yritykselle, ja näin myös yritysjohtajalle, nykyisen kyseenalaistaminen ja uuteen vaiheeseen uskominen ovat vaikea tehtävä. Johdon tehtävä on katsoa eteenpäin ja uudistaa toimintaa, sekä ”tuote”valikoimaa myös strategisella tasolla. Oman ajattelun uusiutuminen on yhtä tärkeää kuin liiketoiminnankin.

Neljänneksi erilaiset johtamisen tilanteet. Edellä esitetty uusiutuminen, kuten myös muut muutokset, koetaan uhkana. Tästä tuli mieleeni arkkipiispa Wikströmin kolumni vuosien takaa. Hänhän on sekä kirkonmies, että arvostettu ajattelija. Wikström kertoi klassisen esimerkin paimenesta, joka kulkee laumansa kärjessä kun pitää kohdata hankalia tilanteita. Omalla esimerkillään ja rohkeudellaan hän saa muut seuraamaan. Kun lauma kulkee tunnetussa ja turvallisessa maastossa, viisas paimen on läsnä, kulkee muiden mukana, eikä häiritse näiden etenemistä. Kun joku jää laumasta, tarvitsee apua tai eksyy väärään suuntaan, hyvä johtaja auttaa tätä takaisin ryhmään.

Viidentenä on johtajan kyky viisaisiin päätöksiin. Arvostamani kollega Tapio Aaltonen kuvaa tätä moraalisen älyn näkökulmasta ja jakaa sen neljään osaan: Kykyyn tarkastella tilannetta monipuolisesti, kykyyn tarkastella kriittisesti ajatuksiaan ja tottumuksiaan, kykyyn kuvitella seurauksia laajasti ja rohkeutta toimia oikeaksi näkemänsä puolesta. Tämä osuus saattaa olla kaikkein vaikein; tässä joutuu laittamaan oman ajattelunsa kyseenalaiseksi.

Miksi halusin jakaa tämän kanssanne? Siihen on kolme syytä:

  1. Kun olen vaativassa johtamistyössä, pidän tätä huoneentaulunani.
  2. Kun teen johtamisen valmennuksia, haluan jakaa tätä viestiä muille.
  3. Halusin jäsennellä tärkeää asiaa konkreettiseen muotoon.

Terveisin Heikki