Vuokrajohtaja

Ladakh, Himalaja

Vuokrajohtaja on tilapäinen ja sitoutunut resurssi yritykseen silloin kun omat voimat eivät riitä. Ihmisten motivaatio on tärkein.

* Merkittävä projekti pitää hoitaa
* Sukupolvenvaihdoksen mahdollisuudet hyödyksi
* Uuden teknologian käyttöönotto
* Avainhenkilön pitkä poissaolo
* Murrosvaihe yrityksessä
* Merkittävä tuotelanseeraus

 

Tässä on listattuna eräitä tilanteita, jolloin johdon lisäresurssi olisi tarpeen, mutta henkilön palkkaaminen vakituiseen työsuhteeseen ei tunnu mielekkäältä.

Kovin harvoin yritykset huomaavat tällaisen resurssin mahdollisuudet verrattuna siihen, että pyritään hoitamaan vaativakin työ nykyisin voimin.

Vuokrajohtaja sitoutuu yritykseen pidemmäksi ajaksi ja tyypillisesti ulospäin esiintyy yrityksen täysivaltaisena edustajana.

Stratox Oy on varteenotettava kumppani ja vuokrajohtaja. Katso lisää kohdasta CV.